Servicii

Avem abilitatea de a privi din toate unghiurile o organizatie,
venim astfel cu rezultate ce pot fi clar masurate.

Analiza diagnostic

Bazandu-ne pe cercetarea aspectelor economice, tehnice, juridice, sociologice si manageriale pornim de la imaginea de ansamblu pentru a ne face o idee clara despre domeniul in care compania isi desfasoara activitatea. Realizam o evaluare dinamica si obiectiva a situatiei actuale a organizatiei si a mediului sau de referinta dar si a relatiilor care exista intre ele, pentru a scoate in evidenta atat punctele forte cat si disfunctionalitatile. Apoi formulam recomandari globale, dar particularizate pe cerintele si posibilitatile sistemului analizat. In acest fel este posibila identificarea strategiilor potrivite de dezvoltare menite sa valorifice plusurilor si sa elimine sau sa atenueze aspecte negative.

Planuri de afaceri, studii de fezabilitate si guvernanta corporativa a companiei

Orice proces investitional implica decizii si in acest context, analizele cost – beneficiu devin astfel instrumente cheie. Daca studiul de fezabilitate permite antreprenorilor sa aiba o imagine de ansamblu asupra viabilitatii unei idei si a capacitatii resurselor proprii de a genera profit, planul de afaceri este un instrument de comunicare cu mediul de afaceri ce faciliteaza managerilor controlul si adaptarea afacerii lor in functie de evolutia reala.

Guvernanta corporativa este cea care armonizeaza interesele diferitelor grupuri de interese (actionari, management, angajati, clienti, furnizori etc.), permitand functionarea unui sistem eficient guvernat de un set de principii de conducere si control menite sa duca la atingerea obiectivelor prin anumite mijloace si monitorizand in permanenta performanta.

Imbunatatirea performantei

Concentrandu-ne pe produse, servicii oferite clientilor si reducerea costurilor, imbunatatirea performantei poate fi transpusa in imbunatatirea performantelor individuale, de grup / echipa si organizationale in ceea ce priveste calitatea, viteza de lucru si productivitatea. Eficientizarea structurilor din cadrul organizatiei, a procedurilor de lucru, a sistemului de comunicare si leadership ajuta organizatia sa raspunda in mod eficient la schimbarile si cerintele din mediul extern, functionand la potential maxim.

Managementul riscului

Rolul nostru este acela de a spijini managementul sa devine proactiv, evitand prin reactii adecvate crizele si risipa de resurse. In felul acesta, orientand efortul in planificarea si identificarea surselor de risc ce ar putea afecta derularea activitatii organizatiei dar si in directia evaluarii impactului calitativ si cantitativ al acestor riscuri se ajunge la stabilirea unor strategii si tactici de abordare menite sa permita monitorizarea si tinerea lor sub control.

Planificarea Continuitatii

Elaboram si implementam metodologii de lucru legate de masurile administrative pe care organizatia le deruleaza pentru a evita intreruperea activitatii datorata unor evenimente neprevazute. Strategiile alternative de recuperare a capacitatii operationale, procedurile pentru stabilizarea situatiei, prioritizarea pasilor necesari pentru reluarea activitatii dar si testarea si actualizarea permanenta a acestora presupune implicarea intregii companii. In acest fel, se asigura functionarea neintrerupta a proceselor de business si diminuarea sau chiar eliminarea impactului negativ pe care astfel de evenimente il pot avea asupra organizatiei. Investitia in masuri de prevenire devene astfel mai valoroasa decat investitia in recuperarea in caz de dezastru.

Totul consta in abilitatea noastra
de a aplica solutii personalizate

Eficientizare si asistenta procedurala

Regandim modelele de operare si standardizam toate rolurile si procesele prin crearea unor proceduri operationale adaptate la specificul companiei, cu trimitere exacta la activitatile de zi cu zi.Pentru ca rezistenta la schimbare a unei organizatii si a oamenilor care o compun este un fapt cunoscut, uneori provocarea consta nu in elaborarea strategiilor ci in implementarea si aplicarea lor, tinand cont in evaluarea proceselor de obiectivelor noi, impuse de schimbare. Din aceste motive, devin esentiale pregatirea unui mediu favorabil schimbarilor si adaptarea permanenta la noile nevoi si cerinte ale organizatiei.

 Constructia sistemelor de control intern

Sistemul de control intern vizeaza toate nivelurile de conducere si toate activitatile unei companii. Noi insumam pasii ce trebuie urmati si punem pe hartie metodele de lucru si regulile de aplicare in vederea desfasurarii unei activitati. Existenta unor astfel de proceduri scade probabilitatea aparitiei erorilor sau blocarii activitatii, procesele fiind in acelasi timp mai usor de verificat si imbunatatit.

 Optimizare achizitii si vanzari

Ultimii ani de criza economica au dat nastere unui trend de optimizare a proceselor interne, optimizare care sa permita o reducere a costurilor companiilor. Astfel, atentia a inceput sa se concentreze si pe achizitii, segment unde economiile se pot face mai usor decat cresterea profitului strict prin intermediul vanzarilor. O strategie coerenta atat in domeniul achizitiilor cat si al vanzarilor pot conduce companiile, chiar si in situatia unei crize economice, la mentinerea si chiar consolidarea pozitiei lor pe piata.

Optimizarea activitatilor de suport / non-core

Una dintre componentele importante in cadrul unei organizatii este crearea si gestionarea fondului de resurse (umane, materiale si financiare) necesar desfasurarii proiectelor si activitatilor din cadrul organizatiei. Obiectivul principal este utilizarea resurselor in scopul obtinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime. Astfel, printr-o gestiune adecvata a activitatilor de suport si mentenanta se poate realiza o mai buna organizare a proceselor interne si se pot stabili strategii de redirectionare a resurselor spre activitatile direct productive, generand o crestere a profitabilitatii acestora.

 (Re)Organizare / (Re)Structurare

Organizarea unei companii trebuie sa se afle intotdeauna in stransa legatura cu obiectivele stabilite si previzionate, obiective ce vizeaza atat activitatile firmei ca ansamblu cat si subsistemele sale. Atingerea obiectivelor este in acest fel conditionata de stabilirea unor criterii de delimitare a proceselor de lucru, dar si de gruparea lor pe departamente sau posturi in asa fel incat sa permita o revitalizare a companiei.

Identificam avantajele competitive si incercam sa le mentinem si consolidam, imbunatatind performantele generale ale companiei prin reproiectarea proceselor de business – identificarea si optimizarea activitatilor care pot genera profit si eliminarea celor care genereaza pierderi. Managerii se afla astfel intr-o cursa continua de adaptare la schimbarile din mediul de afaceri si identificarea obiectivelor functie de evolutia companiei dar si a pietei, pentru a putea (re)pozitiona compania in noul mediu, inainte de degradarea indicatorilor de performanta.